Anunt transfer la cerere

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMĂRIA COMUNEI ŞURA MICĂ
Str. Principală nr. 103, tel. 0269/ 577101, fax. 0269/577096
Nr. 575/ 13.03.2013


ANUNŢ


În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, şi ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primăria comunei Şura Mică ocupă prin transfer la cerere, functia publica de executie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior, in cadrul Compartimentului Agricol.

Condiţii:
a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
b) Să fie funcţionar public in cadrul unei autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică locală şi să deţină o funcţie publică din clasa I, grad profesional superior;
c) Cunostinţe operare calculator Microsoft Office, Internet – nivel mediu;


Cererile de transfer însoţite de un curriculum vitae si de copia unui act administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare se depun până la data de 08.03.2013 ora 15,00 la sediul Primăriei comunei Şura Mică, str.Principală nr. 103.
În situaţia in care sunt depuse mai multe cereri de transfer pentru aceeaşi funcţie, Primăria comunei Şura Mică va organiza un interviu cu funcţionarii publici solicitanţi. Data, ora si locul susţinerii interviului vor fi aduse la cunoştinţa solicitanţilor.

Relaţii suplimentare se pot solicita la telefon: 0269/577101.
Primar, Secretar,
Joarză Cornel Păun Florina Monica

Stiri si evenimente locale

Lista informaţiilor de interes...

art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ... pentru detalii...

Citeste tot articolul...

Informatii indicatori - Primaria...

Va prezentam informatii despre Indicatorii de Venituri si Cheltuieli la data de 30.06.2017- Primariei...

Citeste tot articolul...

Anunt terenuri expropiate...

  JUDEŢUL SIBIU - COMUNA ŞURA MICĂNR. 3624/15.11.2012 ÎN ATENŢIA PROPRIETARILOR DE TERENURI...

Citeste tot articolul...

Anunt transfer la cerere

ROMÂNIAJUDEŢUL SIBIUPRIMĂRIA COMUNEI ŞURA MICĂStr. Principală nr. 103, tel. 0269/ 577101, fax....

Citeste tot articolul...

Cereri despagubiri teren...

ROMÂNIAJUDEŢUL SIBIUPRIMĂRIA COMUNEI ŞURA MICĂStr. Principală nr. 103, tel. 0269/ 577101, fax....

Citeste tot articolul...