Prezentare Parc Industrial

Cel mai important obiectiv al posesorilor şi managerilor care îşi doresc să dezvolte Parcul Industrial Sibiu – Şura Mică, este de a crea un mediu ideal şi de a acorda sprijin maxim tuturor investitorilor, dar totodată şi de a crea noi locuri de muncă.

Teritoriul Parcului Industrial este o zona situată în apropierea terenului deţinut de Comuna Şura Mică. Acest teren este în proprietatea Consiliului Local al comunei Şura Mică, în suprafaţă totală de 98,61 ha, la care se adaugă şi drumurile locale, necesar integrate, adică 0,56 ha.

Zona Parcului Industrial cuprinde parcelele industriale, cu suprafeţe cuprinse între 0,2 si 17,00 ha, zona administrativă , gospodăria de utilităţi, zone verzi şi zone de protecţie reţele, un sistem de trafic intern. Terenul este împărţit după cum urmează:

 • 83,00 ha - Parcele industriale
 • 15,61 ha - Gospodărie utilităţi, zone verzi şi drumuri
 • 98,61 ha - TOTAL

 

Pentru clădirile situate în cadrul incintelor industriale, sunt stipulate următoarele sugestii:

 • Sistemul de înălţime propus pentru clădiri este de P, P+2,3 E.
 • Sistemul de aliniere este de 20 m de la limita de împrejmuire către strada de acces.
 • Pentru parcelele din incintele industriale, este propus un procentaj de ocupare de 40% hale şi clădiri, 30% locuri de parcare interioare, 30% zone verzi.
 • Împrejmuirile proprii vor avea un caracter unitar, stipulat în funcţie de Reglementările de urbanism.

 

Companii care au cumpărat în cadrul aceleiaşi locaţii:

 • Mainetti România ( Olanda )
  Producţie articole din plastic, 26.564 mp, 120 ang.
 • Fildas ( Romania )
  Depozit medicamente, 3000mp 30 angajaţi
 • Pan Food ( Romania )
  Produse zaharoase, 2000 mp, 40 angajaţi
 • Autologistic Ro ( Romania )
  Logistică şi transport, 25.000 mp, 35 angajaţi
 • Lacto Sibiana ( Romania )
  Producţie brânzeturi 9.000 mp, 85 angajaţi
 • Oil Com ( Romania )
  Depozitare si activitati de prelucrare primara, 5.773 mp, 30 angajaţi
 • Eco Trans ( Romania )
  Transport produse pentru furajat animale, 38.400 mp.45 angajaţi
 • Bogner Edelstahl ( Austria )
  Depozit laminate din oţeluri speciale, 16.400 mp,45 angajaţi
 • Log Center Sibiu ( Elvetia )
  Transport şi depozite marfă industrială, 170.000mp,385 angajaţi
 • TCC Consulting ( Germania )
  Fabricaţie maşini montaj aparatură electronică, 2.841 mp, 45 angajaţi
 • Karnely ( Germania )
  Fabricaţie confecţii metalice, 10.426 mp, 65 angajaţi
 • HP Logistic Center ( Elveţia )
  Transport şi depozite marfă industrială, 100.000 mp, 220 angajaţi
 • HB Profesional Consult ( Elvetia )
  Transport şi depozite marfă industrială, 42.920, 95 angajaţ
 • Thimm Packaging ( Germania )
  Fabricaţie ambalaje din cartoane ondulate, 45.080 mp, 150 angajaţi
 • Matec CNC Technik ( Germania )
  Fabricaţie subansamble auto, 6.638 mp, 80 angajaţi
 • Wittenstein ( Germania )
  Montaj mecanică fină, 23.600 mp, 95 angajaţi
 • Pfeiffer Poles Sibiu ( Germania )
  Fabricaţie stâlpi metalici, 6693 mp, 25 angajaţi
 • Astoria ( Romania )
  Depozitare marfă, 6.508 mp, 20 angajaţi
 • Alba ( Spain )
  Comert en-gross cu mobila, 5.341 mp, 25 angajati
 • Hoerburger ( Germania )
  Producţie tablouri electrice, 4.904 mp, 40 angajaţi
 • Instal Grup ( Romania )
  Confecţii metalice şi bază de mecanizare ,5.881 mp, 35 angajaţi
 • General Consult ( Romania )
  Servicii de consultanţă şi proiectare, 3.656 mp, 15 angajaţi
 • Eurochim Impex ( Romania )
  Depozit produse chimice de tip vopsele, 4.502 mp, 30 angajaţi
 • Bibus Eurofluid ( Romania )
  Componente hidraulice pentru automatizări, 1.735 mp, 15 angajaţi
 • Athos Transport ( Romania )
 • Steel Worx ( Romania )
  Productia de concasoare, 61.540 mp, 55 ang
 • Tacom ( Romania )
  Productia de profile din PVC, 2.576 mp, 65 ang