Anunt terenuri expropiate Autostrada Sibiu-Orastie

 

JUDEŢUL SIBIU - COMUNA ŞURA MICĂ
NR. 3624/15.11.2012

ÎN ATENŢIA PROPRIETARILOR DE TERENURI AFECTATE DE AUTOSTRADA SIBIU - ORĂŞTIE


Prin prezenta vă informăm că a fost adoptată Hotararea de Guvern nr. 955/2012 prin care s-a declanşat procedura de expropriere cu privire la imobilele suplimentare afectate de lucrarea de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu".


Lista cu imobilele suplimentare afectate, cu indicarea numelor deţinătorilor indentificati precum şi a ofertelor de despăgubire, pe categorii de imobile a fost publicata in Monitorul Oficial partea I nr. 738 bis/01.11.2012.

Conform art. 8 alin.2 din Legea nr. 255/2010, in vederea intocmirii documentaţiilor cadastrale privitoare la imobilele expropriatate şi a corectării eventualelor date eronate/ incomplete din cuprinsul HG nr. 955/2012, proprietarii imobilelor cuprinse in listă au obligaţia prezentării la sediul Primăriei Comunei Şura Mică in vederea depunerii actelor care atestă dreptul de proprietate sau alt drept real asupra imobilelor supuse exproprierii. Actele solicitate:

  • C.I., original si copie;
  • acte de proprietate, original si copie – contract de vânzare-cumpărare, donaţie, certificat de moştenitor, sentinţă, etc.
  • extras de carte funciară pentru fiecare imobil in parte, de dată recentă, maxim 3 luni – original;
  • procură autentificată de un notar public pentru persoanele mandatate.

Pentru mai multe detalii va rugam sa contactati Societatea Civila de Avocati ,,PORTNOI SI ASOCIAŢII”, la numerele de telefon 021/317.33.78, 021/317.33.79


    Primar,                                                              Secretar,
    Joarză Cornel                                                      Păun Florina Monica

 

Stiri si evenimente locale

Lista informaţiilor de interes...

art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ... pentru detalii...

Citeste tot articolul...

Informatii indicatori - Primaria...

Va prezentam informatii despre Indicatorii de Venituri si Cheltuieli la data de 30.06.2017- Primariei...

Citeste tot articolul...

Anunt terenuri expropiate...

  JUDEŢUL SIBIU - COMUNA ŞURA MICĂNR. 3624/15.11.2012 ÎN ATENŢIA PROPRIETARILOR DE TERENURI...

Citeste tot articolul...

Anunt transfer la cerere

ROMÂNIAJUDEŢUL SIBIUPRIMĂRIA COMUNEI ŞURA MICĂStr. Principală nr. 103, tel. 0269/ 577101, fax....

Citeste tot articolul...

Cereri despagubiri teren...

ROMÂNIAJUDEŢUL SIBIUPRIMĂRIA COMUNEI ŞURA MICĂStr. Principală nr. 103, tel. 0269/ 577101, fax....

Citeste tot articolul...