image

Bun venit in Sura-Mica !

Comuna Sura Mica este situata la o distanta de 7 km. Nord de municipiul Sibiu si 4,5 km de orasul Ocna Sibiului.

Sura Mica se identifica prin multiple referinte sociale, istorice, traditionale dar nu in ultimul rand economice, in perimetrul sau aflandu-se un mare parc industrial in care isi desfasoara activitati comerciale importante companii romanesti si straine.

Citeşte mai mult

image

Sat Rusciori

Traditia locala relateaza despre intemeierea satului Rusciori ca, la inceputuri, s-ar fi asezat aici niste straini. intre Sura Mica si Cristian, care isi construiesc sapte locuinte modeste.

Locuitorii se ocupau cu agricultura, cresterea animalelor si diverse mestesuguri casnice. Satenilor le revenea si sarcina importanta de a proteja drumul comercial care lega Sibiul de centrul si vestul Transilvaniei, drum care trecea la acea data prin Sibiu

Citeste mai mult

image

Economie Locala

Astăzi, Şura Mică se află în plin proces de modernizare şi dezvoltare. O serie de unităţi economice, unele dintre ele situate pe primele locuri în ţară la diferite profiluri, contribuie la ridicarea generală a comunei

Mediul de afaceri propice şi disponibilităţile aparatului administrativ precum şi apropierea imediată a oraşului Sibiu, conferă localităţii o atmosferă propice pentru noi investiţii

Citeşte mai mult

image

Vizita virtuala la 360 grade

Pentru ca dorim sa va oferim ceva absolut inedit, va invitam sa vizitati frumusetile aparte ale comunei Sura Mica prin intermediul catorva tururi virtuale la 360 grade.

Pentru deplasarea in aceste tururi virtuale, va rugam accesati butoanele de navigatie sau si mai simplu doar cu ajutorul mouse-ului

Citeşte mai mult

Informarea si consultarea publicului

JUDEŢUL SIBIU - COMUNA SURA MICA

ANUNT

Referat privind informarea si consultarea publicului  ...... clik aici

 

Procedura selecti parteneri - schema granturi mici locale

JUDEŢUL SIBIU - COMUNA SURA MICA

ANUNT

Procedura Selectie Parteneri

SCHEMA GRANTURI MICI LOCALE

COMUNA ŞURA MICĂ, cu sediul în loc. Şura Mică nr. 103, judetul Sibiu, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii cererilor de finanţare pe Schema de Granturi mici ,,LOCAL”, RO10 - ,,Copii si tineri in situatii de risc si Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalităţilor nationale si promovarea incluziunii sociale”. ...... citeste mai mult

 

Cereri despagubiri teren expropriat - Autostrada Orastie - Sibiu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMĂRIA COMUNEI ŞURA MICĂ
Str. Principală nr. 103, tel. 0269/ 577101, fax. 0269/577096
Nr. 575/ 13.03.2013


ANUNŢ

In baza prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local dorim sa va aducem la cunostiinta faptul; ca in data de 23 SEPTEMBRIE 2013 ORA 11.00, la sediul Primariei comunei Sura Mica, va avea loc sedinta COMISIEI DE VERIFICARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE SAU A ALTUI DREPT REAL IN TEMEIUL CARUIA AU FOST FORMULATE CERERI DE ACORDARE A DESPAGUBIRILOR PENTRU IMOBILELE SUPUSE EXPROPRIERII, AFECTATE DE LUCRAREA DE UTILITATE PUBLICA AUTOSTRADA ORASTIE-SIBIU.Primar,                              Secretar,
Joarză Cornel Păun           Florina Monica

   

Anunt transfer la cerere

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMĂRIA COMUNEI ŞURA MICĂ
Str. Principală nr. 103, tel. 0269/ 577101, fax. 0269/577096
Nr. 575/ 13.03.2013


ANUNŢ


În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, şi ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primăria comunei Şura Mică ocupă prin transfer la cerere, functia publica de executie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior, in cadrul Compartimentului Agricol.

Condiţii:
a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
b) Să fie funcţionar public in cadrul unei autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică locală şi să deţină o funcţie publică din clasa I, grad profesional superior;
c) Cunostinţe operare calculator Microsoft Office, Internet – nivel mediu;


Cererile de transfer însoţite de un curriculum vitae si de copia unui act administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare se depun până la data de 08.03.2013 ora 15,00 la sediul Primăriei comunei Şura Mică, str.Principală nr. 103.
În situaţia in care sunt depuse mai multe cereri de transfer pentru aceeaşi funcţie, Primăria comunei Şura Mică va organiza un interviu cu funcţionarii publici solicitanţi. Data, ora si locul susţinerii interviului vor fi aduse la cunoştinţa solicitanţilor.

Relaţii suplimentare se pot solicita la telefon: 0269/577101.
Primar, Secretar,
Joarză Cornel Păun Florina Monica

 

Anunt terenuri expropiate Autostrada Sibiu-Orastie

 

JUDEŢUL SIBIU - COMUNA ŞURA MICĂ
NR. 3624/15.11.2012

ÎN ATENŢIA PROPRIETARILOR DE TERENURI AFECTATE DE AUTOSTRADA SIBIU - ORĂŞTIE


Prin prezenta vă informăm că a fost adoptată Hotararea de Guvern nr. 955/2012 prin care s-a declanşat procedura de expropriere cu privire la imobilele suplimentare afectate de lucrarea de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu".


Lista cu imobilele suplimentare afectate, cu indicarea numelor deţinătorilor indentificati precum şi a ofertelor de despăgubire, pe categorii de imobile a fost publicata in Monitorul Oficial partea I nr. 738 bis/01.11.2012.

Conform art. 8 alin.2 din Legea nr. 255/2010, in vederea intocmirii documentaţiilor cadastrale privitoare la imobilele expropriatate şi a corectării eventualelor date eronate/ incomplete din cuprinsul HG nr. 955/2012, proprietarii imobilelor cuprinse in listă au obligaţia prezentării la sediul Primăriei Comunei Şura Mică in vederea depunerii actelor care atestă dreptul de proprietate sau alt drept real asupra imobilelor supuse exproprierii. Actele solicitate:

  • C.I., original si copie;
  • acte de proprietate, original si copie – contract de vânzare-cumpărare, donaţie, certificat de moştenitor, sentinţă, etc.
  • extras de carte funciară pentru fiecare imobil in parte, de dată recentă, maxim 3 luni – original;
  • procură autentificată de un notar public pentru persoanele mandatate.

Pentru mai multe detalii va rugam sa contactati Societatea Civila de Avocati ,,PORTNOI SI ASOCIAŢII”, la numerele de telefon 021/317.33.78, 021/317.33.79


    Primar,                                                              Secretar,
    Joarză Cornel                                                      Păun Florina Monica

 

   

Pagina 8 din 8