Acte necesare pentru alocatia de sustinere a familiei

  • cerere tip;
  • copie după C.I./B.I., certificat de naştere;
  • copie după livretul de familie;
  • adeverinţă cu salariu net, cupoane pensie, alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii de handicap, pensii de întreţinere, oricare acte care dovedesc venitul total al familiei;
  • adeverinţă de venit de la Administraţia Finanţelor Publice A Oraşului Sălişte, eliberată la fiecare 3 luni, în cazul persoanelor fără venit;
  • adeverinţă şcolară cu numărul de absenţe şi media notelor de la purtare, pentru copii care frecventează scoala.

Menţiuni importante:

  • Potrivit Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aceasta se acordă în funcţie de numărul copiilor, persoanelor singure cu copii şi familiilor cu copii.
  • Scopul alocaţiei pentru susţinerea familiei este de a stimula copiii să freceventeze scoala.
  • Cererea se depune din 6 în 6 luni la Primăria comunei Şura Mică.
  • În cazul în care intervin modificări cu privire la veniturile familiei/persoanei singure sau cu privire la componenţa familiei, acestea au obligaţia să încunoştiinţeze asistentul social din cadrul Primăriei, in teremen de 10 zile de la apariţia modificării, în vederea emiterii dispoziţiei de modificare cuantum/încetare drept, după caz..


Descarca cererea pentru alocatia de sustinere a familiei