Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si combustibili solizi (lemne) sau petrolieri

In conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) din OUG nr.70/31.08.2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece coroborat cu prevederile art. 3. alin. (4) din HG nr. 920/21.09.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/31.08.2011 formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia va fi pus la dispozitia solicitantilor si in format electronic, pe site-ul primariei.

Acte necesare pentru constituirea dosarului pt. ajutorul de incalzire in sezonul rece 1 noiembrie 2011- 31 martie 2012:

  • cerere tip completată
  • copie xerox după C.I., sau după certificatul de naştere, unde este cazul;
  • livret de familie;
  • adeverinţă de salariu, cupoane pensie, alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii de handicap, pensii de întreţinere, oricare acte care dovedesc venitul total al familiei;
  • dosar cu şină.


Descarca formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere.