Hotararile Consiliului Local - 2017

 • icon-pdf Hotararea Nr.33 - privind implementarea proiectului „Reabilitare Camin Cultural şi Extindere din Localitatea Rusciori, Judeţul Sibiu”

  icon-pdf Hotararea Nr.32 - privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare Cămin Cultural și Extindere din localitatea Rusciori jud Sibiu”

  icon-pdf Hotararea Nr.31 - privind aprobarea decontului de venituri şi cheltuieli privind exploatarea si administrarea fondului forestier proprietatea publică a comunei Sura Mică pe anul 2016

  icon-pdf Hotararea Nr.30 - Privind actele procedurale în aplicarea Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităşile nonprofit de interes general

  icon-pdf Hotararea Nr.29 - privind prelungirea până la data de 31 decembrie 2017 a contractelor de închiriere pajisti aflate în domeniul privat al Comunei Şura Mică

  icon-pdf Hotararea Nr.28 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru S.C. Parcuri Industriale Sibiu-Şura Mică S.A. pentru anul 2017

  icon-pdf Hotararea Nr.27 - privind aprobarea Convenţiei de acordare de servicii de asistenţă socială cu Fundaţia Eco Socială Kinderbauernhof – Centru rural de zi Rusciori, pentru anul 2017

  icon-pdf Hotararea Nr.26 - privind aprobarea bugetului local al comunei Sura Mică pe anul 2017

  icon-pdf Hotararea Nr.25 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului Local Şura Mică din 23 martie 2017

  icon-pdf Hotararea Nr.24 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice - faza D.A.L.I privind investiţia “Modernizare drumuri agricole: Şura Mică – Rusciori, Calea Viilor –Sat Vacanţă dealul Viilor, Comuna Şura Mică, Judeţul Sibiu”

  icon-pdf Hotararea Nr.23 - privind alegerea preşedintelui şedinţei extraordinare a Consiliului local Şura Mică din 10 martie 2017

  icon-pdf Hotararea Nr.22 - privind mandatarea unui reprezentant al comunei Şura Mică în A.G.A. a S.C. Parcuri Industriale Sibiu-Şura Mică S.A. în vederea aprobarii punctelor de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor din data de 10.03.2017

  icon-pdf Hotararea Nr.21 - privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, P.U.Z. "Construire Ansamblu de locuinţe unifamiliale şi servicii" pentru terenul situat în extravilanul localităţii Şura Mică, zona nordică, proprietatea domnului Savin Constantin şi a soţiei Savin Mariana

  icon-pdf Hotararea Nr.20 - privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, P.U.Z. "Construire Cămin de bătrâni tip hotel prevăzut cu servicii medicale (P+E)" pe terenul situat în extravilanul localităţii Şura Mică, zona teritorială UL-1, aparținând S.C. ENROM MANAGEMENT S.R.L.

  icon-pdf Hotararea Nr.19 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli privind exploatarea si administrarea fondului forestier proprietatea publică a comunei Sura Mică pentru anul 2017

  icon-pdf Hotararea Nr.18 - privind acordarea unui mandat special d-lui Ristea Valentin în calitate de reprezentant al comunei Şura Mică în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice

  icon-pdf Hotararea Nr.17 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Şura Mică la 31 decembrie 2016

  icon-pdf Hotararea Nr.16 - privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mica

  icon-pdf Hotararea Nr.15 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului Local Şura Mică din 24 februarie 2017

  icon-pdf Hotararea Nr.14 - privind avizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, P.U.Z. ,,Construire Asamblu de locuinţe unifamiliale şi servicii ” pentru terenul situat în extravilanul localităţii Şura Mică, zona nordică, proprietatea domnului Savin Constantin şi a soţiei Savin Mariana

  icon-pdf Hotararea Nr.13 - privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, P.U.Z. ,,Construire Service Auto:Spaţii Birouri (P+1E) Împrejmuire şi Branşamente utilităţi” pentru terenul situat în extravilanul localităţii Şura Mică, strada Gării, proprietatea S.C CSA TAHOSISTEM S.R.L.

  icon-pdf Hotararea Nr.12 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii “Execuţie de reţele canalizare cu staţie de epurare şi reţele de alimentare cu apă în satul Rusciori, comuna Sura Mica, Judetul Sibiu” si aprobarea actului aditional la contractul de lucrări nr. 4004 / 04.12.2014

  icon-pdf Hotararea Nr.11 - privind alegerea preşedintelui şedinţei extraordinare a Consiliului local Şura Mică din 10 februarie 2017

  icon-pdf Hotararea Nr.10 - privind aprobarea raportului de evaluare final al Comisiei de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Parcuri Industriale Sibiu-Şura Mică S.A. pentru perioada 2017-2021

  icon-pdf Hotararea Nr.9 - privind alegerea preşedintelui şedinţei extraordinare a Consiliului local Şura Mică din 2 februarie 2017

  icon-pdf Hotararea Nr.8 - privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici si a documentaţiei tehnice pentru obiectivul de investiţii "Reţele exterioare pentru investiţia Amenajare drum zona cartierul Tineretului, localitatea Şura Mică, judeţul Sibiu"

  icon-pdf Hotararea Nr.7 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice - faza P.T.+D.E. privind investiţia „Amenajare drum zona cartierul Tineretului, localitatea Şura Mică, judeţul Sibiu”

  icon-pdf Hotararea Nr.6 - pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale ale Compartimentului de Asistenţă Socială si Autoritate tutelară aflat în subordinea Consiliului Local al Comunei Sura Mica pentru anul 2017

  icon-pdf Hotararea Nr.5 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local aferent anului 2017 care urmează sa fie executate de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

  icon-pdf Hotararea Nr.4 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului Local Şura Mică din 26 ianuarie 2017

  icon-pdf Hotararea Nr.3 - privind avizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, P.U.Z. "Construire Cămin de bătrâni tip hotel prevăzut cu servicii medicale (P+E)" pe terenul situat în extravilanul localităţii Şura Mică, zona teritorială UL-1, aparținând S.C ENROM MANAGEMENT S.R.L.

  icon-pdf Hotararea Nr.2 - privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local aferent anilor precedenţi, a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2016

  icon-pdf Hotararea Nr.1 - privind alegerea preşedintelui şedinţei extraordinare a Consiliului local Şura Mică din 9 ianuarie 2017