Strategia locala de dezvoltare durabila 2015-2020

Nr. 899 / 11.02.2016

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR, AGENŢILOR ECONOMICI SI A ASOCIAŢIILOR LEGAL CONSTITUITE

Având în vedere necesitatea aprobării de către Consiliul local Şura Mică, a Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a comunei Şura Mică 2015-2020,

Persoanele fizice, institutiile publice sau asociatiile legal constituite sunt invitate să depună la sediul Consiliului local, la secretarul comunei, doamna Păun Florina Monica, în scris, pana pe data 24 februarie 2016 propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la Strategia Locală de Dezvoltare Durabila a comunei Şura Mică pentru perioada 2015-2020.

Strategia Locală de Dezvoltare Durabila a comunei Şura Mică pentru perioada 2015-2020 poate fi consultata pe site-ul Primăriei www.primaria-suramica.ro, sau la secretarul comunei.

Viceprimar: Ristea Valentin Secretar: Păun Florina Monica