Caracteristici tehnice, Acces si retele de utilitati

Caracteristicile terenului

S.C. Parcuri Industriale Sibiu – Şura Mică S.A. deţine titlul de parc industrial, seria P.I., nr. 007, în conformitate cu ordinul nr. 358/05.11.02 al Ministrului Drzvoltării şi Prognozei.

Terenul în suprafaţă de 980.457 mp este proprietatea S.C. Parcuri Industriale Sibiu – Şura Mică, conform CF nr. 2469 Şura Mică cu nr top 3042/1 –141.618 mp, 3042/2-184.104 mp, 3043/3 – 357.952 mp, 3038/1 – 296.783 mp.

Terenul este scos definitiv din circuitul agricol, conform AVIZ nr 5/2003 al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

Acces si retele de utilitati

Accesul în incinta Parcului este rutier, respectiv pe drumul de acces din zonă, conectat la DJ 106 B Şura Mică – Sibiu la DN1. În acelaşi timp, există posibilitatea :

 • accesului feroviar la staţia C.F.R. marfă Ocna Sibiului,la 3 km prin DJ 106B Şura Mică-Ocna Sibiului
 • accesului la transportul aerian prin intermediul Aeroportului Internaţional Sibiu, situat în municipiul Sibiu la aproximativ 6 km

Reţelele de utilităţi existente în zonă:

 • reţea de alimentare cu apă potabilă DN 250
 • reţea de gaze naturale DN 300 înaltă presiune
 • reţea de alimentare cu energie electrică LEA 20 KV
 • reţea de telecomunicaţii cu centrală digitală

Racordarea viitorilor utilizatori la reţele de utilităţi se va face împreună cu Administraţia Parcului Industrial prin realizare de infrastructură, suprastructură şi utilitaţi formată din :

 • Gospodăria de utilităţi (post de transformare 20/0,4 kV-3000kVA ;rezervor apă potabilă cu staţie de pompare ;staţie de epurare ape menajere cu instalaţie de ventilare şi cu bazine-nămol vidanjabile;staţie gaze naturale ;centrală telefonică digitală ;anexe sociale)
 • Drumuri de incintă – trafic mediu (7,0 m lăţime carosabil, îmbrăcăminte asfaltică)
 • Reţea de canalizare pluvială(colectoare stradale cu descărcare într-un canal cu curgere liberă spre pârâul Roszbach)
 • Reţea de canalizare ape menajere DN200 cu descărcare în staţia de epurare
 • Reţea de alimentare cu apă potabilă DN100 racordată la gospodaria de apă
 • Reţea de gaze naturale racordată la staţia de predare a Gospodăriei
 • Reţea de telecomunicaţii prin centrala telefonică principală a Gospodariei
 • Reţea de alimentare cu energie electrică cu distribuţie din postul de transformare al Gospodăriei de Utilităţi a Parcului Industrial

 

Puncte forte şi slabe din Parcul Industrial Sibiu-Şura Mică:

PUNCTE FORTE

 • Cultura industrială cu tradiţii puternice
 • Parcul Industrial Sibiu – Şura Mică este parte integrantă a Proiectului de Dezvoltare Economică a Municipiului Sibiu
 • Zone agricole dezvoltate
 • Sectoare de servicii dezvoltate
 • Sistem de telecomunicaţii foarte bun
 • Capitala Judeţului, Sibiu, este un centru regional cu funcţii cultural-educaţionale şi activităţi internaţionale dezvoltate.
 • Populaţie bine instruită, multi – etnică, având abilităţi în ceea ce priveşte limbile străine.

 

PUNCTE SLABE

 • Insuficienţa reţelelor de alimentare cu energie electrică şi de drumuri majore, toate acestea solicită o dezvoltare viitoare.

 

X FACILITATI

 • În conformitate cu Codul Fiscal, investitorii din Parcul Industrial vor beneficia de o scutire de 100% de la taxa pe clădiri şi terenuri.